КОМЕРЦІЙНИЙ ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

ТОВ «Київська енергосервісна компанія» надає послугу комерційного обліку електричної енергії підприємствам України.

Послуга комерційного обліку електричної енергії передбачає:

 дистанційне зчитування результатів вимірювань лічильників електричної енергії через існуючі працездатні GSM/GPRS канали зв’язку;

  формування первинних даних комерційного обліку електроенергії;

 передачу даних комерційного обліку електроенергії заінтересованим сторонам за допомогою електронної пошти у встановленому (узгодженому) порядку;

 моніторинг повноти збору даних комерційного обліку електроенергії;

 моніторинг відправки даних комерційного обліку електроенергії зацікавленим сторонам;

 дистанційну перевірку існуючих каналів зв’язку;

 підтримку працездатності засобів автоматизованої системи для забезпечення безперебійної роботи та надання послуг;

 заміну апаратних елементів існуючих систем АСЗД (ЛУЗОД, АСКОЕ) у разі неможливості їх відновлення.

 постійну сервісну підтримку у вирішенні будь-яких питань стосовно обліку електричної енергії на підприємстві.